top of page

ITE – Inspecció tècnica dels edificis

 

El 26 de febrer de 2011 entra en vigor el decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars segons el programa d'inspeccions publicat com a Annex III al Decret 187/2010. L'objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels habitatges, mitjançant un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

 

Quan és necessària la inspecció tècnica dels edificis?

S'han de sotmetre a la inspecció tècnica obligatòria tots els edificis plurifamiliars. Segons l'antiguitat de l'edifici, s'estableixen uns terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el certificat d'aptitud corresponent.

Antiguitat de l'edifici  

Anteriors a 1930

Entre 1931 i 1950

Entre 1951 i 1960

Entre 1961 i 1970

A partir de 1971

Termini màxim per passar la inspecció

Fins al 31 de desembre de 2012

Fins al 31 de desembre de 2013

Fins al 31 de desembre de 2014

Fins al 31 de desembre de 2015

Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Què oferim?
A BC-10 Arquitectura oferim la gestió completa de la inspecció i us guiem durant tot el procès per tal que estigueu informat de cadascuna de les observacions fetes.
  • Pressupost personalitzat

  • Visita

  • Informe d'aptitud

  • Gestió de tràmits amb la Generalitat de Catalunya

Rebeu un pressupost a mida en un termini de 24 hores.

¡Gracias! Mensaje enviado.

bottom of page